NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Screen_MJ_Blog_Přivlastňovací zájmena samostatná_2

Přivlastňovací zájmena samostatná

Jak vyplývá z jejich názvu, samostatná přivlastňovací zájmena stojí ve větě samostatně. Nestojí za nimi přivlastňované slovíčko. V češtině používáme pouze jeden tvar přivlastňovacích zájmen, nerozlišujeme je na samostatná a nesamostatná jako tomu je v angličtině. Toto je MŮJ dům. – Tento dům je MŮJ. This is my house. – This house is mine. Nyní si tabulku zájmen…

Pokračovat ve čtení →

Screen_MJ_Blog_Přivlastňovací zájmena nesamostatná

Přivlastňovací zájmena nesamostatná

Malé děti se bez slůvka MOJE neobejdou. I dospělí velmi často přivlastňují, proto se naučíme přivlastňovat v angličtině.

Pokračovat ve čtení →

Screen_MJ_Blog_Zápor slovesa BÝT

Zápor slovesa BÝT

Dnes se naučíme jak utvořit zápor slovesa být. Zápor v anglické větě obecně tvoříme přidáním záporky NOT za sloveso. Tady jsou tvary slovesa být u všech osob v záporném tvaru – tedy se záporkou NOT. I am not you are not he is not she is not it is not we are not you are not they…

Pokračovat ve čtení →

Screen_MJ_Blog_Zkrácené BÝT_2.png.png

Sloveso BÝT a jeho zkrácené tvary

Netradiční forma výkladu anglické gramatiky. Sloveso BÝT – snadno a zábavně s příběhem.

Pokračovat ve čtení →

Screen_MJ_Blog_Osobní_Zájmena_2.png

Osobní zájmena

Stejně jako v češtině, používáme i v angličtině osobní zájmena pro označení lidí, věcí nebo skutečností.

Pokračovat ve čtení →

Screen_MJ_Blog_Pravidelná množná čísla_2.png

Pravidelná množná čísla

Jak tvořit množné číslo podstatných jmen jednoduše a názorně s příběhem. Množné číslo podstatných jmen se v angličtině tvoří jednodušeji než v češtině, protože nerozeznává mezi jednotlivými rody a pády.

Pokračovat ve čtení →

Blog - Nepravidelná množná čísla 3.png

Nepravidelná množná čísla

Snadno si vysvětlíme i nesnadné gramatické jevy pomocí příběhu a ukážeme si tvary nepravidelných množných čísel.

Pokračovat ve čtení →

MJ_Blog_Vyslovnost_Bag_Computer3

Výslovnost hlásek [ æ ] a [ ə ]

Většina slov se v angličtině jinak čte a jinak píše. Začneme s dvěma hláskami, které se v češtině nevyskytují. První z nich je hláska, kterou zaznamenáme tímto symbolem [ æ ]. Ve slovech je tato hláska často znázorněna písmenem a. Příkladem jsou slova: can, and, have, bad Jak správně tento zvuk vytvořit? Otevřeme pusu jako bychom chtěli říct „E“,…

Pokračovat ve čtení →

pozdravy_miluju_jazyky_22

Používání pozdravů

Nejlépe si ukážeme jak správně používat pozdravy v angličtině, když vám povím, jak probíhá můj den.   U nás v ONLINE jazycích mám anglicky mluvícího kolegu Neila, a když se s ním setkám při příchodu do práce, tak se pozdravíme: „Hello Neil.“ „Hi Gábi.“ V češtině se známí nebo přátelé pozdraví slovy „Ahoj“, „Čau“ nebo „Nazdárek“  a rozloučí se…

Pokračovat ve čtení →